Dfu-programmer

Allikas: Digilabor

Dfu-programmer on linuxi versioon FLIPist. Ehk siis programm millega saab USBi toega AVRi kontrollereid programmeerida. Ametlikult saab seda linuxi repodest näiteks käsuga:

sudo apt-get install dfu-programmer

Kustutada ja uut koodi saab peale lasta käskudega:

sudo dfu-programmer atmega16u4 erase
sudo dfu-programmer atmega16u4 flash mycode.hex

Ise kompileerimine

Tõmba kodulehelt source kood, paki lahti. Soovi korral võid modida sourcet. Näiteks lisada toe mõnele atmegale. Näiteks atmega*u2 toe lisamiseks lisa failidesse vastavad read:

src/arguments.h faili

          tar_atmega8u2,
          tar_atmega16u2,
          tar_atmega32u2,

src/arguments.c faili

  { "atmega8u2",   tar_atmega8u2,   adc_AVR,  0x2FEE, 0x03eb, 0x02000, 0x1000, true, 128, true, false, 128, 0x0200 },
  { "atmega16u2",   tar_atmega16u2,   adc_AVR,  0x2FEF, 0x03eb, 0x04000, 0x1000, true, 128, true, false, 128, 0x0200 },
  { "atmega32u2",   tar_atmega32u2,   adc_AVR,  0x2FF0, 0x03eb, 0x08000, 0x1000, true, 128, true, false, 128, 0x0400 },

Siin reas esimesed kaks numbrit tähistavad kivi nime. Neljas peaks tähistama kivi allkirja. Viimasel on mingi seos mälu suurusega.

Kompileerimiseks kasutada:

./bootstrap.sh
./configure
make
make install

Kui saad palju erroreid stiilis:

/home/jaanus/Allalaadimised/dfu-programmer-0.5.4/src/main.c:61: undefined reference to `libusb_init'
/home/jaanus/Allalaadimised/dfu-programmer-0.5.4/src/main.c:111: undefined reference to `libusb_release_interface'
/home/jaanus/Allalaadimised/dfu-programmer-0.5.4/src/main.c:124: undefined reference to `libusb_close'
/home/jaanus/Allalaadimised/dfu-programmer-0.5.4/src/main.c:134: undefined reference to `libusb_exit'
/home/jaanus/Allalaadimised/dfu-programmer-0.5.4/src/main.c:82: undefined reference to `libusb_set_debug' dfu.o: In function `dfu_transfer_out':
/home/jaanus/Allalaadimised/dfu-programmer-0.5.4/src/dfu.c:836: undefined reference to `libusb_control_transfer'

Siis on väga halb ja keegi ei tea kuidas sind aidata. Piisavalt kaua netis surfates saad teada, et viga on a)Makefailis või b)mingis bugis mis on kas dfu-programmeril või libusbl

Häkk lahendus

Tõmba dfu-programmerist versioon 0.5.2 millel antud viga pole, lapi tollele soovitav funktsionaalsus külge, kompileeri ja installi.

Lingid

http://dfu-programmer.sourceforge.net/ ametlik koduleht

Personaalsed tööriistad
Navigeerimine
Käsitöö