Local rules

Allikas: Digilabor

(Ümber suunatud leheküljelt Kodukord)

Labor on mõeldud kasutamiseks paljudele inimestele, seega teeme nii, et meil, koos meiega ning pärast meid oleks meeldiv seal töötada.


Sisukord

Töökorraldus

 • Laborisisene ametlik suhtluskanal on projekt.digilabor@lists.ut.ee.
 • Labori WWW on http://digi.physic.ut.ee/mw/.
 • Igal laboris arendataval projektil on juhendav ja vastutav isik TÜ personali hulgast. Projekti kirjeldus ja tulemused on avaldatud WWW-s.
 • Laboris on lubatud tegeleda vaid sihtotstarbeliste tegevustega.
 • Iga projektil on oma kapp, kus hoitakse konkreetse projekti vahendeid, vaheetappe jms. perioodil, kui ei toimu aktiivne tegevus laboris.
 • Peale tegevust laborist tuleb paigutada kappidesse projektiks vajalikud vahendid ja korrastada töökoht.
 • Kappidesse ei arhiveerita üldkasutatavaid vahendeid.
 • Üldkasutatavatele riiulitele, laudadele, ja muudesse kohtadesse arhiveeritud või lihtsalt vedelema jäetud vahendeid on lubatud kasutada teiste projektide poolt.

Vara

 • Käsitle laborivara heaperemehelikult.
 • Laboris juhtunud õnnetustest/tööriistade riknemisest on kohustustuslik informeerida juhendatavat e-maili teel.
 • Laboris olevad seadmed on kasutuseks kõikide laboris arendatavate projektide ja õppetöö tarbeks.
 • Laborisse muretsetud materjalid on samuti kasutamiseks laboris arendatavate projektide tarbeks. Materjalide ja detailide kasutus konkreetses projektis tuleb protokollida. Sellise protokolli valmimise eest on vastutav projekti juhendav isik.
 • Laborist tohib seadmeid ja materjale välja viia vaid juhendaja eelneval KIRJALIKUL/(e-mail) nõusolekul.
 • Konkreetse projekti(de) tarbeks laborisse täiendavalt toodav aparatuur tuleb silmatorkavalt vastavalt märgistada ja juhendajat eelnevalt sellest kirjalikult informeerida.

Turva

 • Laborisse sisenedes veendu, et ruum on valve alt maha võetud. Laborist lahkudes valvesta tühjaks jäänud ruum. Valvepuldi õpetus
 • Kasuta alati oma koodi ja kaarti ukse avamisel.
 • Labori ust ei tohi kunagi avatuks jätta.
 • Laborist lahkudes lülita valja elektriseadmed, välja arvatud arvutid!
 • Arvutite ja arvutivõrgu konfiguratsiooni muutmine pole lubatud.
 • Valveseadmete tööd ei tohi segada.

Materjalid

Laboris on suur hulk materjale, mida tohib kasutada oma roboti jaoks, aga on paar kohta, kuhu kas ei ole ilus või on koguni rangelt keelatud näppe taha ajada:

 • Abiruum 2?? - ladu, kust saab asju juhendajate kaudu
 • Sinine kapp (enamasti lukus)
 • Meeskondade kapid
 • Robotite riiul! - Ära palun näpi võõrast robotit! Ammugi mitte selle läikivaid osi (nagu peegel) või juhtmepuntraid.
Personaalsed tööriistad
Navigeerimine
Käsitöö