PCB-de tellimise HOWTO

Allikas: Digilabor

Trükkplaadi tellimise HOWTO Näidisena kasutame seda skeemi:

Sisukord

Skeemi ERC kontroll

Skeemi DRC kontroll

 • Selleks, et trükkplaat õnnestuks, tuleb kindlasti Eagles käia läbi DRC kontroll. Üldiselt on fakt, et ise plaati tehes on maksimaalne plaadi täpsus 10mil (0,01 tolli ehk 0.254 millimeetrit raja laius ja vahe). Trükkplaate valmistavad firmad sõltuvalt hinnapaketist kipuvad ka piiri tõmbama 10mil või 8mil peale. Brandneri Harris paketis näiteks on nõuded
  • Min juhtme laius 0,2 mm
  • Min juhtmete vahe 0,2 mm

Ja sisuliselt on see 8mil. Tõmmake endale alla nii media:8mils.dru kui media:10mils.dru. Kui nüüd Eagles olla PCB vaates ning vajutada DRC, avaneb pilt, kus allotsas on "Load" nupp. Loeme sisse "8mil.dru" faili ja vajutame "Check". Kõik saadud veateated "Clearance" viitavad 8mil nõude rikkumist ja tuleb parandada.

Skeemi CAM protsess

Tõmmata alla media:Gerbmerge.cam ning salvestada oma kettale.

 1. Eagles avada PCB vaade
 2. Eagle menüüst File/CAM Processor/
 3. CAM Protsessori menüüst File/Open/Job ning valida Gerbmerge.cam
 4. Vajutada "Process job"

Lisaks seni olemas olnud SCH ja BRD laiendiga failidele on lisandunud uusi:

tonu@x41:~$ ls -l tps51222-power.*
-rw-r--r-- 1 tonu tonu 28738 2010-10-17 15:11 tps51222-power.brd
-rw-r--r-- 1 tonu tonu 127700 2010-10-17 17:36 tps51222-power.cmp
-rw-r--r-- 1 tonu tonu  1357 2010-10-17 17:36 tps51222-power.gpi
-rw-r--r-- 1 tonu tonu 17574 2010-10-17 17:36 tps51222-power.plc
-rw-r--r-- 1 tonu tonu 236236 2010-10-17 15:09 tps51222-power.sch
-rw-r--r-- 1 tonu tonu 46632 2010-10-17 17:36 tps51222-power.sol
-rw-r--r-- 1 tonu tonu  3267 2010-10-17 17:36 tps51222-power.stc
-rw-r--r-- 1 tonu tonu  2534 2010-10-17 17:36 tps51222-power.sts
-rw-r--r-- 1 tonu tonu  766 2010-10-17 18:04 tps51222-power.dri
-rw-r--r-- 1 tonu tonu  935 2010-10-17 18:04 tps51222-power.drd
-rw-r--r-- 1 tonu tonu  935 2010-10-17 18:04 tps51222-power.bor

Failid tasub visuaalselt üle kontrollida Gerberi vaatamise tarkvaraga GerbV. Nende sisud on järgnevad:

 • cmp - Component side ehk vask ülalpool

 • sol - Solder side ehk vask alaküljel

 • stc - Stencil component side on maskiga katmata alade kaart ülaküljel

 • sts - Stencil solder side on maskiga katmata alade kaart alaküljel

 • gpi - Sisaldab statistilist infot tekstikujul. Pole otseselt vajalik.
 • plc - On markeering ülaküljel:

 • dri - Sisaldab puurimise statstilist infot tekstikujul. Tasub üle kontrollida, kas pole kasutatud liiga väikseid auke (osad firmad võtavad lisaraha või keelduvad üldse tellimust täitmast). Samuti ei tohiks augud liiga suured olla. Liiga suuri auku on detaile halb hiljem tinutada.
 • drd - Puuritavate aukude info:

 • bor - Sisaldab trükkplaadi piirjooni

Plaatide paneliseerimine

See on protsess, mille käigus pannakse palju trükkplaate (ühesuguseid või erinevaid) ühe suure pinna peale. Paneliseerida saab mitut moodi. Üks moodus on Eagle tarkvaras skeemid üheks suureks plaadiks copy-paste abil teha. Aga siis rikub Eagle ära komponentide numbrid ja see on häiriv. Õigem on paneliseerida Gerber failid. Selleks võib kasutada tarkvara GerbMerge.

tonu@x41:~$ wget http://www.gedasymbols.org/user/stefan_tauner/tools/gerbmerge/gerbmerge-1.7a.tar.gz
--2010-10-17 19:50:41-- http://www.gedasymbols.org/user/stefan_tauner/tools/gerbmerge/gerbmerge-1.7a.tar.gz
Resolving www.gedasymbols.org... 65.175.133.15, 76.191.252.86
Connecting to www.gedasymbols.org|65.175.133.15|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 444281 (434K) [application/octet-stream]
Saving to: `gerbmerge-1.7a.tar.gz'

100%[===================================================================================>] 444,281   147K/s  in 3.0s  

2010-10-17 19:50:44 (147 KB/s) - `gerbmerge-1.7a.tar.gz' saved [444281/444281]

tonu@x41:~$ 
tonu@x41:~$ tar -zxf gerbmerge-1.7a.tar.gz 
tonu@x41:~$ cd gerbmerge
gerbmerge/   gerbmerge-1.6/ 
tonu@x41:~$ cd gerbmerge
tonu@x41:~/gerbmerge$ 
tonu@x41:~/gerbmerge$ touch fabdwg.txt
tonu@x41:~/gerbmerge$ 

Kui tuleb hulk veateateid teemal "simpleparse",s iis on puudu mõned Pythoni moodulid. Tegelikult on sellest dokumentatsioonis juttu aga me ju seda ei loe. Paigaldame puuduvad pakid:

tonu@x41:~/gerbmerge$ sudo apt-get install -y python-simpleparse
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
 python-simpleparse-mxtexttools
Suggested packages:
 python-simpleparse-doc
The following NEW packages will be installed:
 python-simpleparse python-simpleparse-mxtexttools
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 15 not upgraded.
Need to get 108kB of archives.
After this operation, 635kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid/universe python-simpleparse-mxtexttools 2.1.0a1-5 [42.1kB]
Get:2 http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid/universe python-simpleparse 2.1.0a1-5 [65.8kB]
Fetched 108kB in 0s (343kB/s)     
Selecting previously deselected package python-simpleparse-mxtexttools.
(Reading database ... 287660 files and directories currently installed.)
Unpacking python-simpleparse-mxtexttools (from .../python-simpleparse-mxtexttools_2.1.0a1-5_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package python-simpleparse.
Unpacking python-simpleparse (from .../python-simpleparse_2.1.0a1-5_all.deb) ...
Setting up python-simpleparse-mxtexttools (2.1.0a1-5) ...

Setting up python-simpleparse (2.1.0a1-5) ...

Processing triggers for python-support ...
tonu@x41:~/gerbmerge$ 

GerbMerge konfigureerimine

GerbMerge vajab oma tööks konfiguratsioonifaili. Sisuliselt tuleb sinna kirjutada kaks tähtsat asja:

 • Kui suur on trükkplaat, mille peale me oma tööd mahutame. Tõenäoliselt vajame suurust 180x230mm (Harrel-2) või 360x460
 • Erinevad trükkplaadid, mida me loodame sinna mahutada (ka soovitud arv jms)

Gerbmerge fail testdata/layout2.cfg sisaldab näidist antud soovi täitmiseks.

tonu@x41:~/gerbmerge-1.6$ cp testdata/layout2.cfg 17oct2010.cfg
tonu@x41:~/gerbmerge-1.6$ 

Esimene oluline parameeter on paneeli mõõt. Tarkvara ootab seda mõõtu tollides, seega 18x23cm puhul tuleb numbrid jagada 2,54-ga (igaks juhuks ümardan alati allapoole):

PanelWidth = 7.08
PanelHeight = 9.05

Kuna Brandner ei nõua paneeli servadesse lisaruumi jätmist, nullime ära järgmised parameetrid:

LeftMargin  = 0.0
RightMargin = 0.0
TopMargin  = 0.0
BottomMargin = 0.0

Brandner nõuab, et "Plaatide paigutamisel 180x230mm alale arvestada kõikide plaatide vahele vähemalt 6mm vaba ruumi" Seega määrame tollides plaatide vahed (ümardan ülespoole):

XSpacing = 0.237
YSpacing = 0.237

Täielik näidisfail on Pilt:Gerbmerge.cfg siin Iga erineva trükkplaadi kohta lisame sellise sektsiooni (tps51222-power asendame enda projeki mõne nimega. Näidisprojekt on toiteplokk mikroskeemi TPS51222 baasil):

[tps51222-power]
Prefix=%(projdir)s/tps51222-power
*TopLayer=%(prefix)s.cmp
*BottomLayer=%(prefix)s.sol
*TopSilkscreen=%(prefix)s.plc
Drills=%(prefix)s.xln
BoardOutline=%(prefix)s.bor
Repeat = 6

Gerbmerge kasutamine

tonu@x41:~/gerbmerge$ python ./gerbmerge/gerbmerge.py --search-timeout=10 17oct2010.cfg 
Reading data from tps51222-power ...
Job tps51222-power: (6 instances)
 Extents: (7760,37250)-(243110,187610)
 Size: 59.8mm x 38.2mm / 2.353500" x 1.503600"

Trimming Excellon data to board outlines ...
Trimming Gerber data to board outlines ...
Performing layout ...
======================================================================
Starting random placement trials. You must press Ctrl-C to
stop the process and use the best placement so far.
Estimated maximum possible utilization is 86.5%.
   2195 placements / Smallest area: 157.7cm^2 (24.4 sq. in.) / Best utilization: 86.9% 
Interrupted (Search timed out).
Computed 2195 placements in 10 seconds / 219.4 placements/second
======================================================================
Writing merged output files ...
 Thickening topsilkscreen feature dimensions ...
Clustering drill sizes ...
 Drill count reduced from 4 to 4
Clustering hole sizes ...
 Drill count reduced from 0 to 0
Remapping tools and commands ...
--------------------------------------------------
   Job Size : 82.4mm x 191.4mm / 3.244200" x 7.534500"
   Job Area : 157.70cm^2 / 24.44 sq. in.
  Area Usage : 86.9%
Drill density : 262.53 hits/dm^2 / 16.9 hits/sq.in.

Tools used for PLATED holes:
T01  0.50mm / 0.0197"  306 hits
T02  1.12mm / 0.0440"   24 hits
T03  1.40mm / 0.0550"   30 hits
T04  1.70mm / 0.0669"   54 hits
           Sum: 414 hits


Output Files :
  placement.minupcb.txt
  minupcb.plc
  minupcb.sol
  minupcb.bor
  minupcb.cmp
  minupcb.oln
  minupcb.sco
  minupcb.fab
  minupcb.xln
  merged.drills-unplated.xln
  toollist.minupcb.drl
tonu@x41:~/gerbmerge$ 

Tulemus on selline (minupcb.cmp fail):

Kui nüüd failid niimoodi kokku pakkida:

tonu@x41:~/gerbmerge$ zip kala.zip minupcb.*
 adding: minupcb.bor (deflated 78%)
 adding: minupcb.cmp (deflated 79%)
 adding: minupcb.fab (deflated 81%)
 adding: minupcb.oln (deflated 42%)
 adding: minupcb.plc (deflated 78%)
 adding: minupcb.sco (deflated 66%)
 adding: minupcb.sol (deflated 78%)
 adding: minupcb.xln (deflated 67%)
tonu@x41:~/gerbmerge$ 

ja ZIP fail Brandnerisse saata, peaks kõik korras olema.

Personaalsed tööriistad
Navigeerimine
Käsitöö