Robotiklubi

Allikas: Digilabor

Klubi eesmärgid:

  • Koondada klubisse robootikast huvitatud tudengeid ja inimesi.
  • Omandada ja jagada robootika-alaseid kogemusi.
  • Propageerida robootika-alast arendustegevust.
  • Osaleda nii kommertsprojektides kui ka teadus-rakenduse suunitlusega projektides.

Robotiklubi koosneb nõrgalt omavahel seotud inimestest, kellel on ühine huvi robotite, automaatika ja elektroonika vastu. Tihti kasutatakse koosistumiseks Digilabori ruume, kuigi palju teevad liikmed ka kodus või mujal. Robotiklubis olevad inimesed on ka vastutavad praktiliste robootika ainete eest Tartu Ülikoolis.


Klubi list
Huvitavaid materjale vanas veebis
Robotex
Philosopher Robocup SPL Team

Kontaktid

Mihkel Väljaots Alvo Aabloo

Personaalsed tööriistad
Navigeerimine
Käsitöö