U4 devboard

Allikas: Digilabor

Sisukord

U4 devboard

  • Atmega16u4 USB mikrokontroller

Programmeerimiseks kasutada Windowsis FLIP programmerit ja Linuxis dfu-programmerit.

Programmeerimismoodi minemiseks peab reseti vajutamise ajal hoidma all HWB nuppu.

Oluline

  • F pordi vabastamiseks JTAG-ist:
MCUCR=_BV(JTD);MCUCR=_BV(JTD);
  • CLKDIV8 eemaldamine:
CLKPR=0x80;CLKPR=0x00;

NB Nende töötamiseks on vaja kasutada optimiseerimist!

Näitekood

#define F_CPU 16000000
 
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
 
int main() {
	// Remove CLKDIV8
	CLKPR = 0x80;
	CLKPR = 0x00;
 
	// DISABLE JTAG - take control of F port
	MCUCR = _BV(JTD);
	MCUCR = _BV(JTD);
 
 
	// Set PE6 (LED) as output
	DDRE |= _BV(PE6);
 
	while(1) {
		_delay_ms(1000); // sleep 1 second
		PORTE ^= _BV(PE6); // toggle LED pin
	}
 
}

Viited

Pilt:U4 board.brd

Pilt:U4 board.sch

Eriku versioon U4 DEVist

virtual serial driver

Vaata ka

dfu-programmer linuxi analoog FLIP programmerile

Personaalsed tööriistad
Navigeerimine
Käsitöö